امروز : دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

نوشته هایی با برچسب "مریم میرزاخانی ، ریاضی ، نورسیستم ، فیلدز ، استفورد ، دانشگاه صنعتی شریف ، هاروارد ، پرینستون"

مریم میرزا خانی ریاضی دان ایرانی/برجسته جهان

مریم میرزا خانی ریاضی دان ایرانی/برجسته جهان

نامگذاری یکی از اماکن تهران به نام مریم میرزاخانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از ارائه پیشنهادات اجرایی درخصوص نامگذاری یکی از اماکن و یا خیابان‌های شهر تهران به نام دانشمند ایرانی، دکتر مریم میرزاخانی،...

بیشتر ...