امروز : پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

نوشته هایی با برچسب "اعزام 80 کلینیک ، دندانپزشکی ، مناطق محروم ، دکتر قاضی زاده هاشمی ، وزیر بهداشت ، 9 مرداد ، شهرستان ، روستا ، آبادی ، نورسیستم ، سیار ، دکتر ، پزشک ، دندان ، ایران ، وزیر"