علی اصغر میرعابدی مدرس هیئت علمی دانشگاه تهران

علی اصغر میرعابدی مدرس هیئت علمی دانشگاه تهران و سرپرست تیمهای ملی والیبال ایران با کوله باری از عشق والیبال .. ظهر ۴ خرداد ۱۴۰۱ شمسی جهان مادی را ترک کرد …
برخی از اعضاء تیم دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۶ از راست به چپ : دکتر علی میرعابدی .. مربی تیم دانشگاه تهران علی اصغر میرعابدی، … ، شادروان شهید امیر یارمحمدی، دکتر مهرداد عابدی و …
مقام قهرمانی والیبال دانشگاههای کشور، تیم والیبال دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۴
مقام اول قهرمانی والیبال دانشگاههای کشور، تیم والیبال دانشگاه تهران ۱۳۶۶
استاد علی اصغر میرعابدی و سید منصور حسینی رئیس سابق آموزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بهمراه دانشجویان
علی اصغر میرعابدی سرپرست تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران زمین سال ۱۳۶۹
علی اصغر میرعابدی مربی دانشگاه تهران و سرپرست تیم ملی والیبال نوجوانان و یدالله کارگر پیشه مربی تیم والیبال ارومیه سال ۱۳۶۹