تیم ملی والیبال نوجوانان ایران قهرمان جهان شد

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران قهرمان جهان شد

تیم ملی نوجوانان ایران .. قهرمان جهان شد

قهرمانی نوجوانان جهان

 

🏆طبل شادانه بكوب نوجوانان واليبال ايران فاتح مسابقات قهرمانى جهان شدند 🥇

 

🔺ایران     ۳️⃣ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۱ | ۲۵

🔻روسیه ۱️⃣ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۰

 

 

این پیروزی شایسته را به ملت ایران تبریک میگوئیم

 

www.lightsystemco.com

@lightsystem

@funsport_cls