میلاد باسعادت علی بن موسی الرضا (ع) مبارکباد

میلاد باسعادت علی بن موسی الرضا (ع) مبارکباد

روز جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ میلاد با سعادت ضامن آهو امام رضا (ع) بر عموم پیروان و دوستدارن مبارکباد

حرم امام رضا (ع) واقع در استان خراسان شهر مشهد می باشد.

www.lightsystemco.com

@lightsystem