میلاد باسعادت حضرت عیسی مسیح (ع) مبارکباد

میلاد باسعادت حضرت عیسی مسیح (ع) مبارکباد

” در کتاب آسمانی انجیل آمده بعد از او پیامبری بنام احمد خواهد آمد. “

میلاد پیامبر راستین خدا حضرت عیسی را تبریک عرض می نمائیم.

درقرآن کریم نام حضرت مسیح ۲۳ مرتبه با اسم عیسی، ۱۱ بار با نام مسیح و ۲ مرتبه به وصف ابن مریم آمده است. عیسی که آورنده کتاب انجیل از طرف خداند مهربان است، در بیت اللحم در جنوب اورشلیم، از مادری پاک به نام مریم زاده شد. واژه عیسی در زبان عبری به معنای «خدا کمک می کند» و مسیح به معنای «نجات دهنده» است.

 

www.lightsystemco.com

@lightsystem