صحنه های ورزشی والیبال ، بسکتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران

صحنه های ورزشی والیبال ، بسکتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران

تیم ملی والیبال بزرگسال مردان جمهوری اسلامی ایران .. ادامه مسابقات جهانی بزرگسالان در شهریور ماه ۱۳۹۶

تیم ملی بانوان جمهوری اسلامی ایران با کسب مقام نهم در فیلیپین

تیم ملی والیبال امید مردان جمهوری اسلامی ایران .. با یک شکست … و یک پیروزی مقابل چین بازیها ادامه دارد

تیم ملی والیبال نوجوانان جمهوری اسلامی ایران با یک پیروز مقابل ایتالیا .. بازیها ادامه دارد

تیم ملی بسکتبال ایران با درخشش های پیروزی به مرحله بعد مسابقات و بازیها ادامه دارد

شروع مسابقات کشتی فرنگی در کشور فرانسه

ورزشهای والیبال ، بسکتبال و کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران

 

www.lightsystemco.com

@funsport_cls