برگزاری مراسم تحلیف، در روز شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ انجام شد

برگزاری مراسم تحلیف، در روز شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ انجام شد

تعطیلی تهران در روز شنبه :

دبیر هیات دولت: بمنظور برگزاری شایسته مراسم تحلیف، کلیه دستگاه‌های دولتی روز شنبه ۱۴ مرداد در شهر تهران تعطیل است.

 www.lightsystemco.com

@lightsystem