دوشنبه ‌شب ۱۶ مرداد رویداد خسوف پدیدار گشت

دوشنبه ‌شب ۱۶ مرداد رویداد خسوف پدیدار گشت

ماه گرفتگی جزئی ۱۶ مرداد ۹۶، به لحاظ بصری چون ماه از لبه های سایه های زمین عبور کرد و فرصت خوبی برای تحقیقات درباره جو و کرویت زمین شد.

اين پديده از ساعت ۲۱:۵۳ آغاز شد و در ساعت ۱:۲۰ بامداد به پايان رسید🌚

با یاد کسانیکه تا همین روزهای پیش در دنیا بودند و کلی خدمت کردند .. دکتر مریم میرزاخانی اسطوره اعداد، ریاضیات و محمود جهان

www.lightsystemco.com

@lightsystem