آکادمی والیبال دانشگاه (بوستان ورزش) ۱۳۹۶ آکادمی والیبال دانشگاه ( بوستان ورزش )

آکادمی والیبال دانشگاه (بوستان ورزش) ۱۳۹۶

آکادمی والیبال دانشگاه

آکادمی والیبال بوستان ورزش

Ali Asghar Mirabedi

علی اصغر میرعابدی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

  • سرپرست تیم ملی والیبال نوجوانان جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸ش/۱۹۸۹م)

  • سرپرست تیم ملی والیبال بزرگسالان جمهوری اسلامی ایران

  • رئیس سابق هیئت والیبال استان تهران

  • سرپرست پژوهش فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

  • رئیس آموزش عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

  • مسئولیت تربیت بدنی کوی دانشگاه تهران دهه ۶۰

  • ابداع کننده اولین دوره مسابقات بعد از افطار (جام رمضان)

  • رئیس کانون بازنشسته های دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

آکادمی والبال بوستان ورزش

عشق والیبال

 

احمد میرعابدی  مربی رسمی فدراسیون والیبال

Ahmad Mirabedi

         بازیکن دعوت شده به اردوهای  تیم ملی والیبال نوجوانان

         کسب عنوان قهرمانی آموزشگاههای استان تهران

         بازیکن اسبق دسته یک باشگاههای استان تهران

 

فرنوش متقی زاده  مربی بین المللی FIVB

Farnoosh Motaghi zadeh