آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر علی میرعابدی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر علی میرعابدی

با حرکات اصلاحی و آسیب شناسی می توان از دردهای مفاصل و عضلانی خلاص شوید

دردها و اشکالاتی همچون در دستها ، پاها ، کمر و …

دکتر علی میرعابدی دکترای آسیب شناسی و حرکات اصلاحی از دانشگاه تهران

عضو انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

شماره تماس و واست آپ : ۰۹۱۲۲۴۹۸۸۲۳

آدرس کانال اینستاگرام : dr.a.mirabedi