کسب رتبه برتر مرکز نمونه علمی کاربردی کوشا تهران

کسب رتبه برتر مرکز نمونه علمی کاربردی کوشا تهران

‏ کسب مقام برتر دستاورد پژوهشی به مرکز کوشا تهران در نمایشگاه بین المللی

در روز آخر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه جامع که در نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ ۱۰الی ۱۳ مردادماه برگزار گردید از مرکز آموزش علمی کاربردی کوشا تهران به علت ارایه دستاورد پژوهشی برتر تقدیر بعمل آمد.

 

انتخاب مرکز کوشا تهران را بعلت ارائه دستاورد پژوهشی برتر به ریاست محترم دانشگاه،کارکنان،مدرسین و دانشجویان مرکز تبریک عرض می نمائیم.

خانم مهندس سمانه سجادی ریاست مرکز علمی کاربردی کوشا تهران

www.lightsystemco.com

@lightsystem